Obchodn├ę podmienky

obchodn├ę spolo─Źnosti

Goldpress s.r.o.

so s├şdlom v Brne

identifika─Źn├ę ─Ź├şslo: 26932911

spolo─Źnos┼ą zap├şsan├í v obchodnom registri Okresn├ęho s├║du v Brne oddiel C, vlo┼żka 46304,

pre predaj tovaru prostredn├şctvom on-line obchodu umiestnen├ęho na internetovej adrese www.woodhood.cz

1.        ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodn├ę podmienky (─Ćalej len "obchodn├ę podmienky") obchodnej spolo─Źnosti Goldpress sro, so s├şdlom v Brne, identifika─Źn├ę ─Ź├şslo: 26932911, zap├şsanej v obchodnom registri vedenom Krajsk├Żm s├║dom v Brne oddiel C, vlo┼żka 46304 (─Ćalej len "pred├ívaj├║ci") upravuj├║ vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín vzniknut├ę v s├║vislosti alebo na z├íklade k├║pnej zmluvy (─Ćalej len "k├║pna zmluva") uzatv├íran├ę medzi pred├ívaj├║cim a inou fyzickou alebo pr├ívnickou osobou (─Ćalej len "kupuj├║ci") prostredn├şctvom internetov├ęho obchodu pred├ívaj├║ceho. Internetov├Ż obchod je pred├ívaj├║cim prev├ídzkovan├Ż na internetovej adrese www.woodhood.cz, a to prostredn├şctvom webov├ęho rozhrania (─Ćalej len "webov├ę rozhranie obchodu").

1.2.┬á Obchodn├ę podmienky ─Ćalej upravuj├║ pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín pri vyu┼ż├şvan├ş webovej str├ínky pred├ívaj├║ceho umiestnenej na adrese www.woodhood.cz (─Ćalej len "webov├í str├ínka") a ─Ćal┼íie s├║visiace pr├ívne vz┼ąahy. Obchodn├ę podmienky sa nevz┼ąahuj├║ na pr├şpady, ke─Ć osoba, ktor├í m├í v ├║mysle nak├║pi┼ą tovar od pred├ívaj├║ceho, jedn├í pri objedn├ívan├ş tovaru v r├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti.

1.3.┬á Ustanovenia odli┼ín├ę od obchodn├Żch podmienok je mo┼żn├ę dojedna┼ą v k├║pnej zmluve. Odli┼ín├ę dojednania v k├║pnej zmluve maj├║ prednos┼ą pred ustanoveniami obchodn├Żch podmienok.

1.4.┬á Ustanovenia obchodn├Żch podmienok s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou k├║pnej zmluvy. K├║pna zmluva a obchodn├ę podmienky s├║ vyhotoven├ę v slovenskom jazyku. K├║pnu zmluvu mo┼żno uzavrie┼ą v slovenskom jazyku.

1.5.┬á Znenie obchodn├Żch podmienok m├┤┼że pred├ívaj├║ci meni┼ą ─Źi dopl┼łova┼ą. T├Żmto ustanoven├şm nie s├║ dotknut├ę pr├íva a povinnosti vznikaj├║ce po dobu ├║─Źinnosti predch├ídzaj├║ceho znenia obchodn├Żch podmienok.

2.       UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1.┬á Webov├ę rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru pon├║kan├ęho pred├ívaj├║cim na predaj, a to vr├ítane uvedenia cien jednotliv├ęho pon├║kan├ęho tovaru. Ceny pon├║kan├ęho tovaru s├║ uveden├ę vr├ítane dane z pridanej hodnoty a v┼íetk├Żch s├║visiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zost├ívaj├║ v platnosti po dobu, kedy s├║ zobrazovan├ę vo webovom rozhran├ş obchodu. T├Żmto ustanoven├şm nie je obmedzen├í mo┼żnos┼ą pred├ívaj├║ceho uzatvori┼ą k├║pnu zmluvu za individu├ílne dohodnut├Żch podmienok. V┼íetky ponuky predaja tovaru umiestnen├ę vo webovom rozhran├ş obchodu s├║ nez├ív├Ązn├ę a pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uzatvori┼ą k├║pnu zmluvu oh─żadom tohto tovaru.

2.2.┬á Webov├ę rozhranie obchodu obsahuje aj inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s balen├şm a dodan├şm tovaru. Inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s balen├şm a dodan├şm tovaru uveden├ę vo webovom rozhran├ş obchodu plat├ş len v pr├şpadoch, ke─Ć je tovar doru─Źovan├Ż v r├ímci ├║zemia Slovenskej republiky.

2.3.┬á Pre objednanie tovaru vypln├ş kupuj├║ci objedn├ívkov├Ż formul├ír vo webovom rozhran├ş obchodu. Objedn├ívkov├Ż formul├ír obsahuje najm├Ą inform├ície o:
-objedn├ívanom tovare (objedn├ívan├Ż tovar "vlo┼ż├ş" kupuj├║ci do elektronick├ęho n├íkupn├ęho ko┼í├şka webov├ęho rozhrania obchodu),
-sp├┤sobe ├║hrady k├║pnej ceny tovaru, ├║daje o po┼żadovanom sp├┤sobe doru─Źenia objedn├ívan├ęho tovaru a
-inform├ície o n├íkladoch spojen├Żch s dodan├şm tovaru (─Ćalej spolo─Źne len ako "objedn├ívka").

2.4.┬á Pred zaslan├şm objedn├ívky pred├ívaj├║cemu je kupuj├║cemu umo┼żnen├ę skontrolova┼ą a meni┼ą ├║daje, ktor├ę do objedn├ívky kupuj├║ci vlo┼żil, a to aj s oh─żadom na mo┼żnos┼ą kupuj├║ceho zis┼ąova┼ą a opravova┼ą chyby vzniknut├ę pri zad├ívan├ş d├ít do objedn├ívky. Objedn├ívku odo┼íle kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu kliknut├şm na tla─Źidlo "Odosla┼ą". ├Üdaje uveden├ę v objedn├ívke s├║ pred├ívaj├║cim pova┼żovan├ę za spr├ívne. Pred├ívaj├║ci bezodkladne po obdr┼żan├ş objedn├ívky toto obdr┼żan├ş kupuj├║cemu potvrd├ş elektronickou po┼ítou, a to na adresu elektronickej po┼íty kupuj├║ceho uveden├║ v pou┼ż├şvate─żskom rozhran├ş ─Źi v objedn├ívke (─Ćalej len "elektronick├í adresa kupuj├║ceho").

2.5.┬á Pred├ívaj├║ci je v┼żdy opr├ívnen├Ż v z├ívislosti na charaktere objedn├ívky (mno┼żstvo tovaru, v├Ż┼íka k├║pnej ceny, predpokladan├ę n├íklady na dopravu) po┼żiada┼ą kupuj├║ceho o dodato─Źn├ę potvrdenie objedn├ívky (napr├şklad p├şsomne ÔÇőÔÇő─Źi telefonicky).

2.6.┬á Zmluvn├Ż vz┼ąah medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim vznik├í doru─Źen├şm prijatia objedn├ívky (akcept├íciou), ktor├í je pred├ívaj├║cim zaslan├ę kupuj├║cemu elektronickou po┼ítou, a to na adresu elektronickej po┼íty kupuj├║ceho.

2.7.┬á Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż uzatvori┼ą k├║pnu zmluvu, a to najm├Ą s osobami, ktor├ę predt├Żm podstatn├Żm sp├┤sobom poru┼íili k├║pnu zmluvu (vr├ítane obchodn├Żch podmienok).

2.8.┬á Kupuj├║ci s├║hlas├ş s pou┼żit├şm komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy. N├íklady vzniknut├ę kupuj├║cemu pri pou┼żit├ş komunika─Źn├Żch prostriedkov na dia─żku v s├║vislosti s uzatvoren├şm k├║pnej zmluvy (n├íklady na internetov├ę pripojenie, n├íklady na telef├│nne hovory) si hrad├ş kupuj├║ci s├ím.

3.       CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.┬á Cenu tovaru a pr├şpadn├ę n├íklady spojen├ę s dodan├şm tovaru pod─ża k├║pnej zmluvy m├┤┼że kupuj├║ci uhradi┼ą pred├ívaj├║cemu nasleduj├║cimi sp├┤sobmi:

v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Brno, Úlehlova 3088/6;

v hotovosti na dobierku v mieste ur─Źenom kupuj├║cim v objedn├ívke;

bezhotovostne prevodom na ├║─Źet pred├ívaj├║ceho ─Ź.┬á2113439414/2700 pre CZ a┬á1383196008/1111 pre SK, veden├Ż v spolo─Źnosti Goldpress s.r.o. (─Äalej len "├║─Źet pred├ívaj├║ceho");

bezhotovostne prostredn├şctvom platobn├ęho syst├ęmu GoPay;

3.2.┬á Spolo─Źne s k├║pnou cenou je kupuj├║ci povinn├Ż zaplati┼ą pred├ívaj├║cemu aj n├íklady spojen├ę s balen├şm a dodan├şm tovaru. Ak nie je uveden├ę vyslovene inak, rozumie sa ─Ćalej k├║pnou cenou aj n├íklady spojen├ę s dodan├şm tovaru.

3.3.┬á V pr├şpade platby v hotovosti alebo v pr├şpade platby na dobierku je k├║pna cena splatn├í pri prevzat├ş tovaru. V pr├şpade bezhotovostnej platby je k├║pna cena splatn├í do 2 dn├ş od uzatvorenia k├║pnej zmluvy.

3.4.┬á V pr├şpade bezhotovostnej platby je kupuj├║ci povinn├Ż uhr├ídza┼ą k├║pnu cenu tovaru spolu s uveden├şm variabiln├ęho symbolu platby. V pr├şpade bezhotovostnej platby je z├ív├Ązok kupuj├║ceho uhradi┼ą k├║pnu cenu splnen├Ż okamihom prip├şsania pr├şslu┼ínej ─Źiastky na ├║─Źet pred├ívaj├║ceho.

3.5.┬á Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż, najm├Ą v pr├şpade, ┼że zo strany kupuj├║ceho ned├┤jde k dodato─Źn├ęmu potvrdenie objedn├ívky (─Źl. 3.5), po┼żadova┼ą uhradenie celej k├║pnej ceny e┼íte pred odoslan├şm tovaru kupuj├║cemu.

3.6.┬á Pr├şpadn├ę z─żavy z ceny tovaru poskytnut├ę pred├ívaj├║cim kupuj├║cemu nie je mo┼żn├ę vz├íjomne kombinova┼ą.

3.7.┬á Ak je to v obchodnom styku obvykl├ę alebo ak je tak ustanoven├ę v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żmi pr├ívnymi predpismi, vystav├ş pred├ívaj├║ci oh─żadom platieb realizovan├Żch na z├íklade k├║pnej zmluvy kupuj├║cemu da┼łov├Ż doklad - fakt├║ru. Pred├ívaj├║ci je platcom dane z pridanej hodnoty. Da┼łov├Ż doklad - fakt├║ru vystav├ş pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu po uhraden├ş ceny tovaru a za┼íle ho v elektronickej podobe na elektronick├║ adresu kupuj├║ceho.

3.8.┬á V pr├şpade, ┼że si kupuj├║ci objedn├í hodinky s grav├şrovan├şm a po ich zhotoven├ş objedn├ívku stornuje, je n├║ten├Ż uhradi┼ą cenu remienka v hodnote 24 ÔéČ. Hodinky s grav├şrovan├şm s├║ origin├ílnym k├║skom a ich ─Ćal┼í├ş predaj sa t├Żm znemo┼żn├ş.

4.       ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1.┬á Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że pod─ża ustanovenia ┬ž 53 ods. 8 z├íkona ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk, v znen├ş neskor┼í├şch predpisov (─Ćalej len "ob─Źiansky z├íkonn├şk"), nemo┼żno okrem in├ęho odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy na dod├ívku tovaru upraven├ęho pod─ża priania kupuj├║ceho, ako aj tovar, ktor├Ż podlieha r├Żchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od k├║pnej zmluvy na dod├ívku audio a video nahr├ívok a po─Ź├şta─Źov├Żch programov, ak poru┼íil spotrebite─ż ich origin├ílny obal, a od k├║pnej zmluvy na dod├ívku nov├şn, period├şk a ─Źasopisov.

4.2.┬á Ak sa nejedn├í o pr├şpad uveden├Ż v ─Źl. 5.1 ─Źi o in├Ż pr├şpad, ke─Ć nemo┼żno od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą, m├í kupuj├║ci v s├║lade s ustanoven├şm ┬ž 53 ods. 7 ob─Źianskeho z├íkonn├şka pr├ívo od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą, a to do ┼ítrn├ístich (14) dn├ş od prevzatia tovaru. Odst├║penie od k├║pnej zmluvy mus├ş by┼ą pred├ívaj├║cemu preuk├ízate─żne doru─Źen├ę do ┼ítrn├ístich (14) dn├ş od prevzatia tovaru, a to na adresu prev├ídzky pred├ívaj├║ceho alebo na adresu elektronickej po┼íty pred├ívaj├║ceho.

4.3.┬á V pr├şpade odst├║penia od zmluvy pod─ża ─Źl. 5.2 obchodn├Żch podmienok sa k├║pna zmluva od za─Źiatku ru┼í├ş. Tovar mus├ş by┼ą pred├ívaj├║cemu vr├íten├Ż do pracovn├Żch dn├ş od odoslania odst├║penia od zmluvy pred├ívaj├║cemu. V pr├şpade, ┼że kupuj├║ci poru┼í├ş povinnos┼ą pod─ża predch├ídzaj├║cej vety, vznik├í pred├ívaj├║cemu n├írok na zmluvn├║ pokutu vo v├Ż┼íke Sk (slovom: kor├║n slovensk├Żch) za ka┼żd├Ż de┼ł ome┼íkania, maxim├ílne v┼íak do v├Ż┼íky k├║pnej ceny tohto tovaru. T├Żmto ustanoven├şm nie je dotknut├Ż n├írok na n├íhradu pr├şpadnej ┼íkody vzniknutej poru┼íen├şm povinnosti, na ktor├║ sa vz┼ąahuje zmluvn├í pokuta, a to aj v pr├şpade, ke─Ć ┼íkoda presahuje zmluvn├║ pokutu. Tovar mus├ş by┼ą pred├ívaj├║cemu vr├íten├Ż nepo┼íkoden├Ż a neopotrebovan├Ż a, ak je to mo┼żn├ę, v p├┤vodnom obale.

4.4.┬á V lehote desiatich (10) dn├ş od vr├ítenia tovaru kupuj├║cim pod─ża ─Źl. 5.3 obchodn├Żch podmienok je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż vykona┼ą presk├║manie vr├íten├ęho tovaru, najm├Ą za ├║─Źelom zistenia, ─Źi vr├íten├Ż tovar nie je po┼íkoden├Ż, opotrebovan├Ż alebo ─Źiasto─Źne spotrebovan├Ż.

4.5.┬á V pr├şpade odst├║penia od zmluvy pod─ża ─Źl. 5.2 obchodn├Żch podmienok vr├íti pred├ívaj├║ci k├║pnu cenu (bez n├íkladov vynalo┼żen├Żch na dodanie tovaru) kupuj├║cemu najnesk├┤r do desiatich (10) dn├ş od skon─Źenia lehoty na presk├║manie tovaru pod─ża ─Źl. 5.4 obchodn├Żch podmienok, a to bezhotovostne na ├║─Źet ur─Źen├Ż kupuj├║cim. Pred├ívaj├║ci je taktie┼ż opr├ívnen├Ż vr├íti┼ą k├║pnu cenu v hotovosti u┼ż pri vr├íten├ş tovaru kupuj├║cim.

4.6. Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że ak tovar vr├íten├Ż kupuj├║cim bude po┼íkoden├Ż, opotrebovan├Ż alebo ─Źiasto─Źne spotrebovan├Ż, vznik├í pred├ívaj├║cemu vo─Źi kupuj├║cemu n├írok na n├íhradu ┼íkody jemu t├Żm vzniknut├ę. N├írok na ├║hradu vzniknutej ┼íkody je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż jednostranne zapo─Ź├şta┼ą proti n├íroku kupuj├║ceho na vr├ítenie k├║pnej ceny. Rovnako tak n├írok na zmluvn├║ pokutu pod─ża ─Źl. 5.3 obchodn├Żch podmienok je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż jednostranne zapo─Ź├şta┼ą proti n├íroku kupuj├║ceho na vr├ítenie k├║pnej ceny.

5.       PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1. ┬áSp├┤sob doru─Źenia tovaru ur─Źuje pred├ívaj├║ci, ak nie je v k├║pnej zmluve stanoven├ę inak. V pr├şpade, ┼że je sp├┤sob dopravy dohodnut├Ż na z├íklade po┼żiadavky kupuj├║ceho, nesie kupuj├║ci riziko a pr├şpadn├ę dodato─Źn├ę n├íklady spojen├ę s t├Żmto sp├┤sobom dopravy.

5.2.┬á Ak je pred├ívaj├║ci pod─ża k├║pnej zmluvy povinn├Ż doda┼ą tovar na miesto ur─Źen├ę kupuj├║cim v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż prevzia┼ą tovar pri dodan├ş. Ak neprevezme kupuj├║ci tovar pri dodan├ş, je pred├ívaj├║ci opr├ívnen├Ż po┼żadova┼ą poplatok za uskladnenie vo v├Ż┼íke 12 ÔéČ a ─Ćalej je opr├ívnen├Ż od k├║pnej zmluvy odst├║pi┼ą.

5.3.┬á V pr├şpade, ┼że je z d├┤vodov na strane kupuj├║ceho nutn├ę tovar doru─Źova┼ą opakovane alebo in├Żm sp├┤sobom ako bolo uveden├ę v objedn├ívke, je kupuj├║ci povinn├Ż uhradi┼ą n├íklady spojen├ę s opakovan├Żm doru─Źovan├şm tovaru, resp. n├íklady spojen├ę s in├Żm sp├┤sobom doru─Źenia.

5.4.┬á Pri prevzat├ş tovaru od prepravcu je kupuj├║ci povinn├Ż skontrolova┼ą neporu┼íenos┼ą obalov tovaru a v pr├şpade ak├Żchko─żvek ch├Żb alebo por├║ch toto bezodkladne ozn├ími┼ą prepravcovi. V pr├şpade zistenia poru┼íenia obalu sved─Źiaceho o neopr├ívnenom vniknut├ş do z├ísielky nemus├ş kupuj├║ci z├ísielku od prepravcu prevzia┼ą. Podpisom dodacieho listu kupuj├║ci potvrdzuje, ┼że z├ísielka tovaru sp─║┼łala v┼íetky podmienky a n├íle┼żitosti a na pr├şpadn├║ neskor┼íiu reklam├íciu oh─żadom poru┼íenia obalu z├ísielky nem├┤┼że by┼ą bran├Ż oh─żad.

5.5.┬á ─Äal┼íie pr├íva a povinnosti str├ín pri preprave tovaru m├┤┼żu upravi┼ą dodacie podmienky pred├ívaj├║ceho.

6.┬á ┬á ┬á ┬áZODPOVEDNOS┼Ą ZA CHYBY A PORUCHY, Z├üRUKA

6.1. ┬áPr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín oh─żadne zodpovednosti pred├ívaj├║ceho za chyby a poruchy, vr├ítane z├íru─Źnej zodpovednosti pred├ívaj├║ceho, sa riadia pr├şslu┼ín├Żmi v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żmi predpismi (najm├Ą ustanoven├şm ┬ž 612 a nasl. Ob─Źianskeho z├íkonn├şka).

6.2.┬á Pred├ívaj├║ci zodpoved├í kupuj├║cemu za to, ┼że pred├ívan├í vec je v zhode s k├║pnou zmluvou, najm├Ą, ┼że je bez ch├Żb. Zhodou s k├║pnou zmluvou sa rozumie, ┼że pred├ívan├í vec m├í akos┼ą a ├║┼żitkov├ę vlastnosti zmluvou po┼żadovan├ę, pred├ívaj├║cim, v├Żrobcom alebo jeho z├ístupcom popisovan├ę, alebo na z├íklade nimi vykon├ívanej reklamy o─Źak├ívan├ę, popr├şpade akos┼ą a ├║┼żitkov├ę vlastnosti pre vec tak├ęho druhu obvykl├ę, ┼że zodpoved├í po┼żiadavk├ím pr├ívnych predpisov , je v tomu zodpovedaj├║com mno┼żstve, miere alebo hmotnosti a zodpoved├í ├║─Źelu, ktor├Ż pred├ívaj├║ci pre pou┼żitie veci uv├ídza alebo pre ktor├Ż sa vec obvykle pou┼ż├şva.

6.3.┬á V pr├şpade, ┼że vec pri prevzat├ş kupuj├║cim nie je v zhode s k├║pnou zmluvou (─Ćalej len "rozpor s k├║pnou zmluvou"), m├í kupuj├║ci pr├ívo na to, aby pred├ívaj├║ci bezplatne a bez zbyto─Źn├ęho odkladu vec uviedol do stavu zodpovedaj├║ceho k├║pnej zmluve, a to pod─ża po┼żiadavky kupuj├║ceho bu─Ć v├Żmenou veci, alebo jej opravou; nie je tak├Żto postup mo┼żn├Ż, m├┤┼że kupuj├║ci po┼żadova┼ą primeran├║ z─żavu z ceny veci alebo od zmluvy odst├║pi┼ą. To neplat├ş, ak kupuj├║ci pred prevzat├şm veci o rozpore s k├║pnou zmluvou vedel alebo rozpor s k├║pnou zmluvou s├ím sp├┤sobil. Rozpor s k├║pnou zmluvou, ktor├Ż sa prejav├ş v priebehu ┼íiestich (6) mesiacov odo d┼ła prevzatia veci, sa pova┼żuje za rozpor existuj├║ci u┼ż pri jej prevzat├ş, ak to neodporuje povahe veci alebo pokia─ż sa nepreuk├í┼że opak.

6.4.┬á Ak nejde o veci, ktor├ę sa r├Żchlo kazia, alebo o pou┼żit├ę veci, zodpoved├í pred├ívaj├║ci za vady, ktor├ę sa prejavia ako rozpor s k├║pnou zmluvou po prevzat├ş veci v z├íru─Źnej dobe (z├íruka).

6.5. Pr├íva kupuj├║ceho vypl├Żvaj├║ce zo zodpovednosti pred├ívaj├║ceho za vady, vr├ítane z├íru─Źnej zodpovednosti pred├ívaj├║ceho, uplat┼łuje kupuj├║ci u pred├ívaj├║ceho na adrese jeho prev├ídzky.

7. ┬á ┬á ┬á IN├ë PR├üVA A POVINNOSTI ZMLUVN├ŁCH STR├üN

7.1.┬á Kupuj├║ci nadob├║da vlastn├şctvo k tovaru zaplaten├şm celej k├║pnej ceny tovaru.

7.2.┬á Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że programov├ę vybavenie a ─Ćal┼íie s├║─Źasti tvoriace webov├ę rozhranie obchodu (vr├ítane fotografi├ş pon├║kan├ęho tovaru) s├║ chr├ínen├ę autorsk├Żm pr├ívom. Kupuj├║ci sa zav├Ązuje, ┼że nebude vykon├íva┼ą ┼żiadnu ─Źinnos┼ą, ktor├í by mohla jemu alebo tret├şm osob├ím umo┼żni┼ą neopr├ívnene zasahova┼ą ─Źi neopr├ívnene u┼żi┼ą programov├ę vybavenie alebo ─Ćal┼íie s├║─Źasti tvoriace webov├ę rozhranie obchodu.

7.3.┬á Kupuj├║ci nie je opr├ívnen├Ż pri vyu┼ż├şvan├ş webov├ęho rozhrania obchodu pou┼ż├şva┼ą mechanizmy, programov├ę vybavenie alebo in├ę postupy, ktor├ę by mohli ma┼ą negat├şvny vplyv na prev├ídzku webov├ęho rozhrania obchodu. Webov├ę rozhranie obchodu je mo┼żn├ę u┼ż├şva┼ą len v rozsahu, ktor├Ż nie je na ├║kor pr├ív ostatn├Żch z├íkazn├şkov pred├ívaj├║ceho a ktor├Ż je v s├║lade s jeho ur─Źen├şm.

7.4.┬á Pred├ívaj├║ci nie je vo vz┼ąahu ku kupuj├║cemu viazan├Ż ┼żiadnymi k├│dexy spr├ívania v zmysle ustanovenia ┬ž 53a ods. 1 Ob─Źianskeho z├íkonn├şka.

7.5. ┬áKupuj├║ci berie na vedomie, ┼że pred├ívaj├║ci nenesie zodpovednos┼ą za chyby vzniknut├ę v d├┤sledku z├ísahov tret├şch os├┤b do webovej str├ínky alebo v d├┤sledku pou┼żitia webovej str├ínky v rozpore s ich ur─Źen├şm.

8.┬á┬á┬á┬á┬á┬á OCHRANA OSOBN├ŁCH ├ÜDAJOV A ZASIELANIE OBCHODN├ŁCH OZN├üMEN├Ź

8.1.┬á Ochrana osobn├Żch ├║dajov kupuj├║ceho, ktor├Ż je fyzickou osobou, je poskytovan├í z├íkonom ─Ź. 101/2000 Zb. O ochrane osobn├Żch ├║dajov, v znen├ş neskor┼í├şch predpisov.

8.2.┬á Kupuj├║ci s├║hlas├ş so spracovan├şm t├Żchto svojich osobn├Żch ├║dajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifika─Źn├ę ─Ź├şslo, da┼łov├ę identifika─Źn├ę ─Ź├şslo, adresa elektronickej po┼íty, telef├│nne ─Ź├şslo a (─Ćalej spolo─Źne v┼íetko len ako "osobn├ę ├║daje").

8.3.┬á Kupuj├║ci s├║hlas├ş so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov pred├ívaj├║cim, a to pre ├║─Źely realiz├ície pr├ív a povinnost├ş z k├║pnej zmluvy a pre ├║─Źely zasielania inform├íci├ş a obchodn├Żch ozn├ímen├ş pred├ívaj├║cemu.

8.4.┬á Kupuj├║ci berie na vedomie, ┼że je povinn├Ż svoje osobn├ę ├║daje (pri registr├ícii, vo svojom u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte, pri objedn├ívke uskuto─Źnenej z webov├ęho rozhrania obchodu) uv├ídza┼ą spr├ívne a pravdivo a ┼że je povinn├Ż bez zbyto─Źn├ęho odkladu informova┼ą pred├ívaj├║ceho o zmene vo svojich osobn├Żch ├║dajoch.

8.5.┬á Spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov kupuj├║ceho m├┤┼że pred├ívaj├║ci poveri┼ą tretiu osobu, ako spracovate─ża. Okrem os├┤b prepravuj├║cich tovar nebud├║ osobn├ę ├║daje pred├ívaj├║cim bez predch├ídzaj├║ceho s├║hlasu kupuj├║ceho odovzd├ívan├ę tret├şm osob├ím.

8.6.┬á Osobn├ę ├║daje bud├║ spracov├ívan├ę po dobu neur─Źit├║. Osobn├ę ├║daje bud├║ spracov├ívan├ę v elektronickej podobe automatizovan├Żm sp├┤sobom alebo v tla─Źenej podobe neautomatizovan├Żm sp├┤sobom.

8.7.┬á Kupuj├║ci potvrdzuje, ┼że poskytnut├ę osobn├ę ├║daje s├║ presn├ę a ┼że bol pou─Źen├Ż o tom, ┼że sa jedn├í o dobrovo─żn├ę poskytnutie osobn├Żch ├║dajov. Kupuj├║ci prehlasuje, ┼że bol pou─Źen├Ż o tom, ┼że s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov m├┤┼że vo vz┼ąahu k pred├ívaj├║cemu odvola┼ą p├şsomn├Żm ozn├ímen├şm doru─Źen├Żm na adresu pred├ívaj├║ceho.

8.8.┬á V pr├şpade, ┼że by sa kupuj├║ci domnieval, ┼że pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż (─Źl. 9.5) vykon├íva spracovanie jeho osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę je v rozpore s ochranou s├║kromn├ęho a osobn├ęho ┼żivota kupuj├║ceho alebo v rozpore so z├íkonom, najm├Ą ak s├║ osobn├ę ├║daje nepresn├ę s oh─żadom na ├║─Źel ich spracovania, m├┤┼że:

po┼żiada┼ą pred├ívaj├║ceho alebo spracovate─ża o vysvetlenie, po┼żadova┼ą, aby pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż odstr├ínil takto vzniknut├Ż stav. Najm├Ą sa m├┤┼że jedna┼ą o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvid├íciu osobn├Żch ├║dajov. Ak je ┼żiados┼ą kupuj├║ceho pod─ża predch├ídzaj├║cej vety uznan├í za opr├ívnen├║, pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż odstr├íni okam┼żite z├ívadn├Ż stav. Ak nevyhovie pred├ívaj├║ci alebo spracovate─ż ┼żiadosti, m├í kupuj├║ci pr├ívo obr├íti┼ą sa priamo na ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov. T├Żmto ustanoven├şm nie je dotknut├ę opr├ívnenie kupuj├║ceho obr├íti┼ą sa so svoj├şm podnetom na ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov priamo.

8.9.┬á Ak po┼żiada kupuj├║ci o inform├íciu o spracovan├ş svojich osobn├Żch ├║dajov, je mu pred├ívaj├║ci povinn├Ż t├║to inform├íciu odovzda┼ą. Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo za poskytnutie inform├ície pod─ża predch├ídzaj├║cej vety po┼żadova┼ą primeran├║ ├║hradu neprevy┼íuj├║cu n├íklady nevyhnutn├ę na poskytnutie inform├ície.

8.10. Kupuj├║ci s├║hlas├ş so zasielan├şm inform├íci├ş s├║visiacich s tovarom, slu┼żbami alebo podnikom pred├ívaj├║ceho na elektronick├║ adresu kupuj├║ceho a ─Ćalej s├║hlas├ş so zasielan├şm obchodn├Żch ozn├ímen├ş pred├ívaj├║cim na elektronick├║ adresu kupuj├║ceho.

9.       DORUČOVANIE

9.1.┬á Ak nebude dohodnut├ę inak, v┼íetka kore┼ípondencia s├║visiaca s k├║pnou zmluvou mus├ş by┼ą druhej zmluvnej strane doru─Źen├í p├şsomne, a to elektronickou po┼ítou, osobne alebo doporu─Źene prostredn├şctvom prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb (pod─ża v├Żberu odosielate─ża). Kupuj├║cemu je doru─Źovan├Ż na adresu elektronickej po┼íty uveden├║ v jeho u┼ż├şvate─żskom ├║─Źte.

9.2. Spr├íva je doru─Źen├í:

v pr├şpade doru─Źovania elektronickou po┼ítou okamihom jej prijatia na server prich├ídzaj├║cej po┼íty; integrita spr├ív zaslan├Żch elektronickou po┼ítou m├┤┼że by┼ą zabezpe─Źen├í certifik├ítom, v pr├şpade doru─Źovania osobne alebo prostredn├şctvom prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb prevzat├şm z├ísielky adres├ítom, v pr├şpade doru─Źovania osobne alebo prostredn├şctvom prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb tie┼ż odmietnut├şm prevzatia z├ísielky, odoprie ak adres├ít (popr├şpade osoba opr├ívnen├í za neho z├ísielku prevzia┼ą) z├ísielku prevzia┼ą, v pr├şpade doru─Źovania prostredn├şctvom prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb uplynut├şm lehoty desiatich (10) dn├ş od ulo┼żenia z├ísielky a danie v├Żzvy adres├ítovi na prevzatie ulo┼żenej z├ísielky, ak d├┤jde k ulo┼żeniu z├ísielky u prev├ídzkovate─ża po┼ítov├Żch slu┼żieb, a to aj v pr├şpade, ┼że sa adres├ít o ulo┼żen├ş nedozvedel.

10.    ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Ak vz┼ąah s├║visiaci s pou┼żit├şm webovej str├ínky alebo pr├ívny vz┼ąah zalo┼żen├Ż k├║pnou zmluvou obsahuje medzin├írodn├Ż (zahrani─Źn├Ż) prvok, potom strany dojedn├ívaj├║, ┼że vz┼ąah sa riadi slovensk├Żm pr├ívom. T├Żmto nie s├║ dotknut├ę pr├íva spotrebite─ża vypl├Żvaj├║ce zo v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żch pr├ívnych predpisov.

10.2. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż na predaj tovaru na z├íklade ┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia a ─Źinnos┼ą pred├ívaj├║ceho nepodlieha in├ęmu povo─żovania. ┼Żivnostensk├║ kontrolu vykon├íva v r├ímci svojej p├┤sobnosti pr├şslu┼ín├Ż ┼żivnostensk├Ż ├║rad.

10.3. Ak je niektor├ę ustanovenia obchodn├Żch podmienok neplatn├ę alebo ne├║─Źinn├ę, alebo sa tak├Żm stane, namiesto neplatn├Żch ustanoven├ş nast├║pi ustanovenie, ktor├ęho zmysel sa neplatn├ęmu ustanovenia ─Źo najviac pribli┼żuje. Neplatnos┼ąou alebo ne├║─Źinnos┼ąou jedn├ęho ustanovenia nie je dotknut├í platnos┼ą ostatn├Żch ustanoven├ş. Zmeny a doplnky k├║pnej zmluvy ─Źi obchodn├Żch podmienok vy┼żaduj├║ p├şsomn├║ formu.

10.4. K├║pna zmluva vr├ítane obchodn├Żch podmienok je archivovan├í pred├ívaj├║cim v elektronickej podobe a nie je pr├şstupn├í.

10.5.┬á Kontaktn├ę ├║daje pred├ívaj├║ceho: adresa pre doru─Źovanie ├Ülehlova 3088/6, Brno 628 00, adresa elektronickej po┼íty info@woodhood.cz.

Pod─ża z├íkona o evidencii tr┼żieb je pred├ívaj├║ci povinn├Ż vystavi┼ą kupuj├║cemu ├║─Źtenku. Z├írove┼ł je povinn├Ż zaevidova┼ą prijat├║ tr┼żbu u spr├ívcu dane online; v pr├şpade technick├ęho v├Żpadku potom najnesk├┤r do 48 hod├şn.

V Brne┬á d┼ła 30.07.2019