Chronograf je na drevených hodinkách značky WoodHood nielen estetickú ozdobou, ale aj funkčným nástrojom. V článku sa bližšie pozrieme na to, čo to je, ako sa ovláda, ako namerané hodnoty čítame, a ako sa zresetuje do pôvodnej polohy.

Čo je to chronograf?

Chronograf je integrovaná funkcia stopiek v hodinkách. Takéto hodinky merajú zvolené časové úseky. Jedná sa o najčastejšiu prídavnú funkciu na hodinkách, zároveň je aj veľmi estetická, a preto obľúbená. Ponúkame rovno dva modely s touto funkciou a to z tmavého santalového dreva - Acme Chrono a orechového dreva - Honey Chrono. Mrknite.

Ako sa chronograf ovláda?

Chronograf sa ovláda dvoma postrannými tlačidlami. Horné tlačidlo stopky spúšťa a zároveň zastavuje. Spodné tlačidlo namerané hodnoty resetuje do pôvodnej pozície.

Ako čítame namerané hodnoty?

Pri drevených hodinkách WoodHood s chronografom sú číselníky rozmiestnené nasledovne: hore - setinový, vľavo - minútový, dole - sekundový subčíselník. Namerané hodnoty teda čítame takto - najprv začneme číselníkom vľavo, kde prečítame namerané minúty, potom číselníkom dole, kde pripočítame sekundy a na záver číselníkom hore, kde pripočítame namerané stotiny. Pozor, setinový číselník indikuje stotiny iba do jednej minúty. U dlhšieho časového úseku, tak máme k dispozícii namerané hodnoty na minútovom a sekundovom číselníku.

Ako resetujeme chronograf do základnej polohy (poloha 00)?

Namerané hodnoty resetujeme dvojitým stlačením spodného tlačidla. Ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa ručička setinového alebo sekundového číselníku nevracia do základnej polohy 00 je potrebné nastaviť tieto číselníky ručne.

Pre nastavenie základnej polohy setinového (horného) číselníka je postup nasledovný: vysuniete strednú korunku pre nastavovanie času úplne (do pozície, v ktorej je možné s hlavnými hodinovými ručičkami nastavovať čas) a horným tlačidlom postupným stláčaním dostanete ručičku setinového číselníka do pozície 00. Potom zasuniete stredovú korunku a chronograf by mal klasicky fungovať a vracať sa do základnej pozície.

Pre nastavenie základnej polohy sekundového (dolného) číselníka je postup nasledovný: vysuniete strednú korunku pre nastavovanie času úplne (do pozície, v ktorej je možné s hlavnými hodinovými ručičkami nastavovať čas) a dolným tlačidlom postupným stláčaním dostanete ručičku sekundového číselníka do pozície 00. Potom zasuniete stredovou korunku a chronograf by mal klasicky fungovať a vracať sa do východiskovej pozície.

Tento postup je vyložene pre drevené hodinky značky WoodHood, u iných negarantujeme, že bude fungovať rovnako. V prípade potreby nás kontaktujte na e-mailu info@woodhood.cz.